Word Vriend of Sponsor van Canta libre

Sponsoring
Draagt u de zangcultuur ook een warm hart toe, dan nodigen wij u van harte uit om sponsor te worden van Canta libre. Als betrekkelijk klein koor zijn onze inkomsten uit contributie en entreegelden niet voldoende om concerten te organiseren. Daarom zijn wij de sponsors die ons ondersteunen zeer dankbaar. Graag zijn wij bereid u in te lichten over de mogelijkheden van sponsoring. Bijvoorbeeld voor de honoraria van musici en solisten of de huur van de concertruimte.  

Vrienden
Weet u dat wij ook “Vrienden van Canta libre” hebben.  Dankzij de financiële bijdrage van onze Vrienden kunnen wij concerten organiseren met professionele musici en vocale solisten.                          
Natuurlijk houden wij onze vrienden op de hoogte van onze activiteiten. En als Vriend van Canta libre kunt u onze concerten bezoeken tegen een gereduceerde prijs.

Word ook Vriend van ons koor!
Wij zijn erg blij met de steun van onze Vrienden.
U wordt Vriend van het Kamerkoor Canta libre door een bedrag van
€ 25,- of hoger over te maken op onze bankrekening: 
NL04 RABO 0163320047  
t.n.v. penningmeester Kamerkoor Canta libre
onder vermelding van ‘Vriend van Canta libre’, 
uw naam en postadres.

Hartelijk dank voor uw bijdrage!!