Frans van de Loo

Vanaf 1 februari 2018 is Frans van de Loo dirigent van kamerkoor Canta libre. Naast Canta libre dirigeert Frans kamerkoor voor oude muziek Capella Ducis in ‘s-Hertogenbosch, Novo Cantare in Arnhem en het Nieuw Betuws Kamerkoor in Huissen. 

Frans studeerde Schoolmuziek aan het Brabants Conservatorium en koordirectie bij de samenwerkende Korenorganisaties/Unisono in Utrecht. Hij vulde zijn opleidingen aan met diverse specialisatiecursussen,  cursussen stemvorming, orkestdirectie en masterclasses. Hij geeft cursussen koorscholing en stemvorming.  Als zanger is hij actief in Het Gelders Octet en trio Chiarezza dat zich toelegt op muziek uit de Renaissance.

Frans heeft veel ervaring met werken uit alle ‘klassieke’ stijlperioden, zowel a capella als met instrumentale ensembles van uiteenlopende omvang.