Sinds enkele weken is ons koor uitgebreid met 2 bassen en een tenor.
Klaas-Jan, Vincent en Piet gaan ons koor versterken.

Naast deze nieuwe leden zijn er ook aspirant leden , die al enkele weken de repetities bijwonen.
We hopen dat zij binnenkort ook definitief kunnen aansluiten.

Bent u ook geïnteresseerd, kijk dan hier.

Welkom aan onze nieuwe leden