Nieuw leden Canta Libre

 home koor dirigent concerten foto's vrienden/sponsors lunch


Nieuwe leden
Heb je interesse om bij kamerkoor Canta Libre te gaan zingen dan nodigen we je van harte uit om eens een repetitie bij te wonen.

We hebben in 2017 weer vier nieuwe koorleden mogen verwelkomen. In elke partij een. Ons streven is om van elke partij zes stemmen te hebben en we proberen op weg daar naar toe het evenwicht te bewaren. We hebben nu 18 leden.

De tenoren zijn nog in de minderheid en zijn extra welkom. Maar ook bij de bassen en alten kunnen we weer versterking gebruiken.
Mocht er in een bepaalde stemgroep even geen vacature zijn dan kan je op een wachtlijst geplaatst worden.

Zingen is niet alleen leuk maar ook gezond en ontspannend. Door je te concentreren op de muziek maak je je hoofd leeg. Met de juiste ademhaling zet je je longen aan het werk en door goed naar elkaar te luisteren train je je gehoor. Bij het zingen druk je emoties uit en roep je emoties op. Zingen verbindt mensen. Om dat in een groep te doen met geoefende zangers is een fijne ervaring.

Jaarprogramma
In 2017 gaan we liederen uit drie stijlperiodes zingen. De Renaissance, de Romantiek en het nieuwe klassiek. Het nieuwe klassiek is tegelijk een nieuwe uitdaging voor ons. In deze stijl hebben we nog niet eerder gezongen en dat maakt het extra leuk.

Op 26 november geven wij een concert. Kan je zelf je partij instuderen dan kan je je ook als projectzanger aanmelden.

Wat kan je verwachten als koorlid:

- een professionele vakbekwame leiding

- 36 wekelijkse repetites

- een open sfeer in de groep

- een mooi afwisselend repertoire

- ondersteuning bij het instuderen

Stuur even een mailtje naar kamerkoorCL@gmail.com wanneer we je kunnen verwachten.