home koor dirigent concerten foto's vrienden/sponsors

 

 

  Frans van de Loo

Vanaf 1 februari 2018 is Frans van de Loo onze dirigent.
Naast Canta Libre dirigeert hij de koren Capella Ducis in ’s-Hertogenbosch, Novo Cantare in Arnhem en Het Nieuw Betuws Kamerkoor in Huissen.

Frans studeerde Schoolmuziek aan het Brabants Conservatorium te Tilburg en behaalde in 1992 het diploma Koordirectie bij de Kunstfactor in Utrecht. Verder volgde hij vele cursussen en workshops orkestdirectie, gregoriaans en interpretatie.

Frans heeft veel ervaring met werken uit alle ‘klassieke’ stijlperioden, zowel a capella als met instrumentale ensembles. Hij vindt het belangrijk om op stemvormende wijze bezig te zijn en verbinding te maken tussen vocaal technische oefeningen en de studie van het repertoire.
Stijl en tekstbewustzijn bij alle koorleden vormt voor hem de basis voor een artistiek verantwoorde uitvoering van de muziek.

Canta Libre gaat met Frans van de Loo, als enthousiast en vakkundig dirigent, een nieuwe fase in.

We hopen u bij een van onze concerten te mogen begroeten.

Frans van de Loo.
   
De nieuwe dirigent:
Frans van de Loo.